Det var bättre - Mark Bric Display

Det var bättre

  

Det var bättre förr

Nu skall vi se vad som händer när vi sätter in en lite längre text.

Nu skall vi se vad som händer när vi sätter in en lite längre text under en read more tab.

Sedan kommer svart på ovanstående fråga