ISOFRAME WAVE – FUNKTIONELL OCH ANPASSNINGSBAR SOM FÅ! - Mark Bric Display

ISOFRAME WAVE – FUNKTIONELL OCH ANPASSNINGSBAR SOM FÅ!

Ytterligare ett bra exempel på ISOframe Waves flexibilitet!  Denna 5 meter långa och kurvade mässvägg är designad och levererad av GBM, vår distributör i Limerick, Irland.

Text och bild är satt på ett väldigt tydligt och elegant sätt och även arrangerat sektionsvis (varje sektion av ISOframe Wave är 80 cm bred) vilket innebär att delar av exponeringsväggen även kan användas var för sig om behov uppstår. Uppställningen är även kompletterad med en bordsenhet och en bildskärm för audiovisuell presentation.

En av fördelarna med ISOframe är just att kunna anpassa systemet efter olika storlek på mässmontrar och utställningsytor. Lägg till och ta bort sektioner och vinkla skärmen så att den passar varje enskilt event på bästa sätt.

Kontakta oss för en offert och utnyttja även vårt kostnadsfria serviceprogram.