Utmaningar på mässan – Mark Bric har lösningar - Mark Bric Display

Utmaningar på mässan – Mark Bric har lösningar

Att lösa sin produktexponering och att få till ett bra förrådsutrymme är bara två av alla utmaningar som det innebär att ställa ut på en mässa.

Vårt montersystem ISOframe Custom har perfekta lösningar för detta. Hyllsektioner, vitriner, podier etc. sörjer för att dina produkter exponeras på rätt sätt. Våra dörrmoduler integreras också enkelt och elegant i din monterdesign. I montern på bilden har dörren placerats i bakre hörnet där ett utrymme bakom skärmen är skapat för att lagerhålla det som behövs under mässan, t.ex. prover, broschyrer, snacks, drycker etc. Förrådsutrymmet kan även förses med hyllor och klädhängare för mer personliga ägodelar.

Kontakta oss så för ett kostnadsfritt förslag på monterdesign.